Gustáv Flaubert: " Človek je stvorený
k tomu, aby ležiac na chrbte
pozoroval krásu hviezd."Večerné pozorovania pre verejnosť

Každý piatok v pracovné dni  do 23. hod. LSEČ
Začínajú za súmraku pri dobrom počasí.


    Počasie:  www.shmu.sk

 
pozorovania v obciach
po dohode výjazdy
----------------------------------
aj rodinné individuálne exkurzie

Exkurzie pre kolektívy
   školy
  Astroškola
v prírode

 

VÝSTAVA  na Hvezdárni je venovaná IDL 2018

 Čarovanie svetlom, veľkoformátová výstava fyzikálnych foto. D. Rapavej


 

O astronómii v kocke, výstavka meteoritov

( základný kurz astronómie z AsÚ SAV

 (slnečná sústava, hviezdy, kozmológia, prístroje )
Vesmír očami detí 2017, výber

 
FOTKY Z AKCÍ   

(Z expedície La Palma, Zo zatmenia Mesiaca, Dedina ožíva, schôdza MO SZA, ESD a IDL 2018, Ceny na Dňoch mesta, Deň Zeme, TUF Smolenice, ČVOH, DHaP 2018, Exkurzia Gymnázium I. Kraska, Vesmír očami detí 2018, Astrofilm Piešťany, Murgašove dni, Valné zhromaždenie SZA,Tvorivý učiteľ fyziky Smolenice, Krst knihy Vesmír do vrecka. Zatmenie Mesiaca 7.8., Dedina ožíva, 20. výročie Medzev, Geológovia u nás, Hurá prázdniny, MDD, Výstava Tisovec, ESD, ČVOH, DHaP, Vesmír očami detí 2017)

 SPOLUPRÁCA   

 

SZA  

Nebeské perly české a slovenské astrofotografie

 

SAS pri SAV

Hvezdári v Rimavskej Sobote: https://www.facebook.com/www.astrors.sk/

KMA pri hvezdárni: https://www.facebook.com/hvezdarenrimsobota.

 


 

Výstavy mimo hvezdárne

 

Art and Science International Photo Contest and  exhibition.  (3 foto Daniely Rapavej). 2. cena  za foto Iný život ( z ferofluidu).
An Art-Science-Technology special session will be held during the 12th International Conference on Physics of Advanced Materials between 22 to 28th September 2018, Heraklion Crete Greece at TEI of Crete.


Zvolen, Klemo s.r. o., výstava predĺžená na ďalšie mesiace.


 
Svieťme si na cestu, nie na hviezdy
vyhodnotenie roka 2017
http://www.suh.sk/

----------------------------------------------------

 


 

ďalekohľady http://www.tromf.sk/


GLOBE at Night
http://globeatnight.svetelneznecistenie.sk/
 Poloniny
http://old.szaa.org/index.php/symbolieho-zneci.html
 


Akcie s turistic. ubytovaním    ASTROPARK  Roky 2014-17    Roky  2012-13       Roky 2009-11

 

 
;