Gustáv Flaubert: " Človek je stvorený k tomu, aby ležiac na chrbte pozoroval krásu hviezd."14. až 18.5.
Európske solárne dni u nás
Prvý raz sa bude sláviť Medzinárodný deň svetla 16. 5.  2018
https://spie.org/about-spie/international-day-of-light/spie-idl-photo-contest
foto D. Rapavej získala 2. miesto

https://spie.org/about-spie/international-day-of-light/spie-idl-resources

VÝSTAVA  na Hvezdárni je venovaná IDL 2018

 Čarovanie svetlom, veľkoformátová výstava fyzikálnych foto. D. Rapavej


Večerné pozorovania pre verejnosť

Každý piatok v pracovné dni  do 22. hod.
 
Začínajú za súmraku pri dobrom počasí.
    Počasie:  www.shmu.sk

 
pozorovania v obciach
po dohode výjazdy
----------------------------------
aj rodinné individuálne exkurzie
Exkurzie pre kolektívy
   školy
  Astroškola
v prírode

 

 


 

O astronómii v kocke, výstavka meteoritov

( základný kurz astronómie z AsÚ SAV

 (slnečná sústava, hviezdy, kozmológia, prístroje )
Vesmír očami detí 2017, výber

 
FOTKY Z AKCÍ   

(ESD a IDL 2018, Ceny na Dňoch mesta, Deň Zeme, TUF Smolenice, ČVOH, DHaP 2018, Exkurzia Gymnázium I. Kraska, Vesmír očami detí 2018, Astrofilm Piešťany, Murgašove dni, Valné zhromaždenie SZA,Tvorivý učiteľ fyziky Smolenice, Krst knihy Vesmír do vrecka. Zatmenie Mesiaca 7.8., Dedina ožíva, 20. výročie Medzev, Geológovia u nás, Hurá prázdniny, MDD, Výstava Tisovec, ESD, ČVOH, DHaP, Vesmír očami detí 2017)

 SPOLUPRÁCA    MO SZA RS 2%

 

SZA  

Nebeské perly české a slovenské astrofotografie

SAS pri SAV

Hvezdári v Rimavskej Sobote: https://www.facebook.com/www.astrors.sk/

KMA pri hvezdárni: https://www.facebook.com/hvezdarenrimsobota.

 


 

Výstavy mimo hvezdárne

 

 

https://rps-science.org/events/International-Images-for-Science/
Fotografia D. Rapavej Zamrznutá bublina na výstave Images for Science Spojené kráľovstvo 09/2017-09/2018 spolu s ďalšími, celkovo 100 vybrané z takmer 3563 zo sveta.


Zvolen, Klemo s.r. o., výstava predĺžená na ďalšie mesiace.


 
Svieťme si na cestu, nie na hviezdy
vyhodnotenie roka 2017 http://www.suh.sk/

----------------------------------------------------

 


 

ďalekohľady http://www.tromf.sk/


GLOBE at Night
http://globeatnight.svetelneznecistenie.sk/
 Poloniny
http://old.szaa.org/index.php/symbolieho-zneci.html
 


Akcie s turistic. ubytovaním    ASTROPARK  Roky 2014-17    Roky  2012-13       Roky 2009-11