Obloha ( apríl - máj) (Pavol Rapavý,  Hvezdáreň R.Sobota

Príjemnejšie nočné teploty iste viacerých potešia, avšak noci sa krátia. Merkúr bude mať najlepšie večerné pozorovacie podmienky v tomto roku, Venuša sa presunula za rannú oblohu. Viditeľnosť Marsu sa zhoršuje, no nočnej oblohe bude dominovať jasný Jupiter v opozícii a koncom mája už bude takmer celú noc nad obzorom aj Saturn. Vhodné podmienky sú aj na lov Mesiaca krátko po nove a iste poteší aj zákryt Aldebarana. V dosahu binokulárov budú tri kométy, z toho dve cirkumpolárne, a po dlhšej dobe nás čaká aj silnejší meteorický roj Lyríd s dobrými podmienkami

  nočná obloha interaktívne  http://www.heavens-above.com/skychart.aspx?lat=0&lng=0&loc=Unspecified&alt=0&tz=UCT

 planéty, tabuľky východov a západov ( Pavol Rapavý)  Všetky časové údaje su v SEČ

Merkúr

má začiatkom apríla najlepšie večerné pozorovacie podmienky v tomto roku. 1. 4. je v najväčšej východnej elongácii (19°), zapadne takmer 2 hodiny po Slnku koncom astronomického súmraku. Sklon ekliptiky o obzoru je priaznivý a tak pri jeho jasnosti 0 mag by sme ho mali nájsť bez väčších problémov, vyššie nad obzorom bude aj červenkastý Mars. V ďalekohľade Merkúr uvidíme vo fáze 0,4 s uhlovým priemerom necelých 8´´. Po elongácii sa však jeho viditeľnosť zhoršuje, uhlovo sa približuje k Slnku, jeho fáza sa rýchlo zmenšuje a jasnosť klesá. Koncom prvej aprílovej dekády už má len 2 mag, je v zastávke a začne sa pohybovať spätne. 20. 4. je v dolnej konjunkcii a presunie sa na rannú oblohu. Podmienky sa však zlepšujú len pozvoľna. Na prelome mesiacov vychádza na začiatku občianskeho súmraku ako objekt 2,4 mag, v polovici mája už má 0,7 mag. 18. 5. je v najväčšej západnej elongácii (25,8°), geometrické podmienky sú však nevýhodné. Nad obzor sa dostane len pred koncom nautického súmraku ako objekt s jasnosťou 0,5 mag. Tieto priemerné podmienky si udrží až do začiatku júna, jasnosť sa zvýši na –0,2 mag.

Tesná konjunkcia (0,1°) s Uránom 28. 4. bude asi priťažkým orieškom. Obe planéty sú v polovici občianskeho súmraku len nízko nad obzorom. O niečo vhodnejšie je priblíženie Merkúra a tenkého kosáčika Mesiaca 24. 5., bude ich deliť 2,5°.

Merkúr
  východ západ
1. 4.  5:42 20:01
6. 4.  5:27 20:01
11. 4.  5:08 19:44
16. 4.  4:48 19:10
21. 4.  4:28 18:28
26. 4.  4:10 17:47
1. 5.  3:55 17:14
6. 5.  3:41 16:52
11. 5.  3:29 16:42
16. 5.  3:19 16:42
21. 5.  3:10 16:50
26. 5.  3:03 17:06
31. 5.  2:58 17:28
Venuša

(–4,2; –4,5; –4,3 mag) sa po dolnej konjunkcii 25. 3. presunula na rannú oblohu. Zbadať ju hneď začiatkom apríla nebude úplne jednoduché, no o to viac poteší. Je od Slnka len 13°, má –4,2 mag a geometrické podmienky sú dobré, je 7° nad ekliptikou. V ďalekohľade bude mať uhlový rozmer takmer 1´ a tenučkú fázu len 0,02. Podmienky sa však rýchlo zlepšujú a od druhej aprílovej dekády sú už takmer stabilné. Bude vychádzať koncom astronomického súmraku asi 1,5 hod pred Slnkom a stane sa výrazným objektom rannej oblohy. 13. 4. je v zastávke, začne sa medzi hviezdami pohybovať v priamom smere a najjasnejšia (-4,7 mag) bude pred koncom apríla.

23. 4. v noci nastane konjunkcia s Mesiacom a tak nasledujúce ráno už budú v úctivej vzdialenosti 7°. O niečo výhodnejšia je ich vzájomná konjunkcia 22. 5.

Venuša
  východ západ
1. 4.  4:16 17:25
6. 4.  3:58 16:51
11. 4.  3:43 16:21
16. 4.  3:29 15:58
21. 4.  3:16 15:39
26. 4.  3:05 15:25
1. 5.  2:55 15:16
6. 5.  2:45 15:10
11. 5.  2:35 15:06
16. 5.  2:26 15:06
21. 5.  2:17 15:07
26. 5.  2:08 15:10
31. 5.  2:00 15:15
Mars

(1,5 až 1,7 mag) sa 12. 4. presunie z Barana do Býka a podmienky jeho večernej pozorovateľnosti sa zhoršujú. Až takmer do konca mája bude zapadať po 21. hod, čo je spočiatku počas astronomickej noci, no koncom mája už pred koncom súmraku nautického. Keďže sa od nás vzdiali z 2,2305 na 2,5278 AU, jeho jasnosť sa zmenšuje a uhlový rozmer poklesne pod 4´´. Na prelome posledných aprílových dekád sa bude presúvať 3° popod Plejádami a o niekoľko dní prejde Zlatou bránou ekliptiky.

Nevýrazné konjunkcie s Mesiacom nastanú 28. 4. a 27. 5. Pri tej aprílovej bude Mesiac v tesnej blízkosti (zákryt) Aldebarana.

Mars
  východ západ
1. 4.  6:30 21:18
6. 4.  6:19 21:18
11. 4.  6:08 21:18
16. 4.  5:58 21:18
21. 4.  5:48 21:17
26. 4.  5:38 21:16
1. 5.  5:29 21:15
6. 5.  5:21 21:13
11. 5.  5:12 21:11
16. 5.  5:05 21:08
21. 5.  4:58 21:05
26. 5.  4:51 21:01
31. 5.  4:45 20:57
Jupiter

(–2,5 až –2,3 mag) v Panne je 7. 4. v opozícii, bude nad obzorom počas celej noci a teda aj jej skvelou ozdobou. Do konca mája sa jeho nočná viditeľnosť skráti, zapadne 1,5 hod po polnoci počas astronomického súmraku. Deň po opozícii je k nám najbližšie (4,4549 AU), jasnosť dosiahne maximum a rovníkový uhlový priemer 44´´. V ďalekohľade ho uvidíme ako mierne sploštený kotúčik s výraznými tmavými rovníkovými pásmi aj menej výraznou Veľkou červenou škvrnou. Už v triédri či malom ďalekohľade zaujmú jeho štyri najjasnejšie mesiace. Jeho vlastný pohyb si všimneme počas prvých aprílových dní, keď sa bude presúvať popod θ Vir (4,4 mag), najbližšie, len 9´, k nej bude 6. 4.

10. 4. a 8. 5. bude v konjunkcii s Mesiacom vo veľkej fáze, južnejšie si všimnime aj Spiku.

 

Jupiter
  východ západ
1. 4.  18:35 5:50
6. 4.  18:12 5:29
11. 4.  17:49 5:08
16. 4.  17:26 4:47
21. 4.  17:03 4:26
26. 4.  16:40 4:05
1. 5.  16:17 3:45
6. 5.  15:55 3:24
11. 5.  15:34 3:03
16. 5.  15:12 2:43
21. 5.  14:50 2:22
26. 5.  14:29 2:02
31. 5.  14:09 1:42
Saturn

(0,4 až 0,1 mag) sa presunie 18. 5. zo Strelca do Hadonosa, jeho nočná viditeľnosť sa predžuje. Začiatkom apríla vychádza po polnoci, no koncom mája už po 20. hodine pri nautickom súmraku, keďže sa blíži do opozície v polovici júna. Uvidíme ho ako pokojne svietiaci žltkastý objekt na pozadí hustých častí Mliečnej cesty. 6. 4. je v zastávke a začne sa medzi hviezdami pohybovať spätne (západne). Už v neveľkom ďalekohľade sú viditeľné jeho prstence, no ich krása však vynikne až vo výkonnejšom prístroji. Prstence sú široko roztvorené, pozorujeme ich zo severnej strany a zakrývajú južnú časť Saturnovho kotúčika. Za dobrých pozorovacích podmienok uvidíme aj ich tmavé Cassiniho delenie. V blízkosti Saturna nájdeme jeho najväčší mesiac Titan (8,6 mag) a do 11 mag aj ďalšie: Thetys, Dione, Rhea, Japetus.

Konjunkcie s Mesiacom vo vzdialenosti vyše 2° nastanú 16. 4. a 13. 5., pri májovej bude Mesiac takmer v splne.

Saturn
  východ západ
1. 4.  0:37 9:06
6. 4.  0:17 8:47
11. 4.  23:54 8:27
16. 4.  23:34 8:07
21. 4.  23:13 7:47
26. 4.  22:53 7:27
1. 5.  22:32 7:07
6. 5.  22:12 6:46
11. 5.  21:51 6:25
16. 5.  21:31 6:04
21. 5.  21:09 5:44
26. 5.  20:48 5:23
31. 5.  20:27 5:02
Urán

(5,9 mag) v Rybách začiatkom apríla zapadne už koncom nautického súmraku a v ďalších dňoch sa jeho uhlová vzdialenosť od Slnka rýchlo zmenšuje. 14. 4. je v konjunkcii so Slnkom a o deň neskoršie je od nás najďalej (20,9332 AU). Po konjunkcii sa presunie na rannú oblohu, v polovici mája vychádza okolo 4. hodiny v polovici nautického súmraku. Koncom mája je na tom už lepšie, nad obzor sa dostane asi 2 hodiny pred Slnkom pri končiacom sa astronomickom súmraku.

Problematicky pozorovateľné tesné priblíženie s Merkúrom sme opísali vyššie. Konjunkcia s kosáčikom starého Mesiaca vo vzdialenosti vyše 4° nastane 23. 5., nad obzorom si všimnime aj Merkúr a jasnú Venušu.

 

Urán
  východ západ
1. 4.  5:47 19:11
6. 4.  5:28 18:53
11. 4.  5:08 18:34
16. 4.  4:49 18:16
21. 4.  4:30 17:58
26. 4.  4:11 17:40
1. 5.  3:52 17:22
6. 5.  3:33 17:04
11. 5.  3:14 16:46
16. 5.  2:55 16:27
21. 5.  2:35 16:09
26. 5.  2:16 15:51
31. 5.  1:57 15:33
Neptún

(8,0 až 7,9 mag) vo Vodnárovi sa po marcovej konjunkcii so Slnkom od neho uhlovo vzďaľuje a tak jeho ranná viditeľnosť je lepšia. Začiatkom apríla vychádza len v polovici nautického súmraku, asi hodinu pred Slnkom, no koncom mája je už nad obzorom takmer celú druhú polovicu noci. Na jeho nájdenie potrebujeme aspoň triéder, Neptún je asi 2° východne od λ Aqr (3,7 mag). V ďalekohľade ho uvidíme ako malý kotúčik s priemerom 2´´.

22. 4. je v pomerne tesnej (0,8°) konjunkcii s Mesiacom, no keďže táto nastáva pod obzorom, pri ich východe sa vzdialenosť zväčší už na takmer 5°. Ďalšia konjunkcia 20. 5. nastáva počas dňa a tak najbližšie budú obe telesá ešte pred východom Slnka.

 

Neptún
  východ západ
1. 4.  4:30 15:27
6. 4.  4:10 15:08
11. 4.  3:51 14:49
16. 4.  3:32 14:30
21. 4.  3:13 14:11
26. 4.  2:53 13:53
1. 5.  2:34 13:34
6. 5.  2:14 13:15
11. 5.  1:55 12:55
16. 5.  1:36 12:36
21. 5.  1:16 12:17
26. 5.  0:56 11:58
31. 5.  0:37 11:38
     


ďalšie interaktívne stránky oblohy

Vaša obloha http://www.fourmilab.ch/yoursky/

interaktívna mapa oblohy  http://www.google.com/intl/cs/sky/Animácie nočných svietiacich mrakov z 13.7. Nočné svietiace mraky sa objavujú blízko obdobia letných slnovratov, v zemepis. šírkach od 50-65. Na rozdiel od normálnych mrakov, ktoré sa vyskytujú v troposfére, tieto sú omnoho vyššie až 80-85km v mezosfére  a sú tvorené drobnými ľadovými časticami. Pozorovať sa dajú, keď je slnko  6-16 stupňov pod obzorom (okolo miestnej polnoci) a to od severozápadu až po severovýchod ale len v tomto období, pretože práve vtedy je v týchto oblastiach mezopauzy najnižšia teplota -130 st., čo je podmienka ich vzniku. Čiastočky ľadu tu vznikajú  vďaka  prenosu malého množstva vodnej pary z nižšej časti atmosféry a zároveň aj vzniku molekúl vody priamo v mezosfére - asi štiepením metánu slnečným žiarením. Presnejšie vysvetlenie zatiaľ neexistuje. V poslednom období sú častejšie  vďaka zmene klímy a aj nízkej slnečnej aktivite. Z polárnych oblastí hoci sú aj tam, nie sú viditeľné, pretože v tomto období je tam príliš veľa svetla..podrobnejšie v http://ukazy.astro.cz/nlc.php


Opozície Marsu - vzdialenosti sú v mil. km

13. 6.2001 28. 8.2003 7.11.2005 24.12.2007  29. 1.2010 3. 3.2012 8. 4.2014  22. 5.2016 27. 7.2018 14.10.2020  8.12.2022 16.1.2025  19. 2.2027
 68,1 55,5 70,3 88,6  99,2 100,7 92,8  76,2 57,5 62,7 82,2 96,3 101,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predpokladom toho, aby ste vôbec niečo videli na oblohe je tmavá obloha, aj po skončení roku IYA je úsilie astronómov zamerané proti svetelnému znečisteniu, na Slovensku funguje stránka k  SVETELNÉMU ZNEČISTENIU. 3.12. 2010 bol vyhlásený Park tmavej oblohy v Poloninách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

home späť na hlavnú stánku