Zábavná astroškola v prírode

PROJEKT ORANGE 2013 a ďalšie projekty

Astropark pri Hvezdárni v Rimavskej Sobote


Veľká slnečná pec v Astroparku pribudla počas projektu podporeného z VÚC v auguste 2017, je po tej malej ďalším nevšedným exponátom v astroškole, okamžite uvarí vodu, zapáli dosku i plechovku od piva a asi aj vášho ducha..a kvapky na nej vám rozložia svetlo..

V rámci predchádzajúceho projektu v roku 2016 bol   geologický chodník zrekonštruovaný  a doplnený o informačnú tabuľu a model Mesiaca v rovnakej mierke k modelu Zeme.

Zábava, poučenie a relax v astroparku  bolo cieľom  schváleného projektu v rámci výzvy Šanca pre náš region 2013. 

Po dokončení je areál opäť pre návštevníkov zaujímavejší a dopĺňa už jestvujúce exponáty slnečných hodín, modelov planétiek, solárnej fontány, domčeku, pece, kolektora. Pribudol  kútik s interaktívnou slnečnou sústavou, kde si tí najmenší precvičia veľkosti a vzdialenosti planét a môžu sa zahrať i na kozmonauta pri makete rakety a veľkej fotografii kozmonauta na Mesiaci. V areáli je i veľká zemeguľa, kde uvidia, ako plynie čas.
Na  meridiánovom kruhu sú označené výšky slnka pri lulminácii počas roka.
Smerové tabule k najvýznamnejším observatóriám i informačné tabule o svetelnom znečistení a parku tmavej oblohy zas zaujmú isto aj dospelých. Pribudli chodníky, lavičky, hojdačky.
Náš región je predstavený aj malým geologickým chodníkom, modelom nášho okresu s typickými horninami. Okrem toho ešte zvonkohra,  ktoré  sú zdrojom ďalšej fyzikálnej zábavy i inšpirácie. A pretože park je plný života, vrátane našich štebotavých operencov, pribudli im kŕmidlá i búdky, aby sme podporili ekoducha v našich malých návštevníkoch. V parku sa dá i opekať na ohnisku, či v krbe, takže na výlete si deti môžu užívať...

Takmer 5 mesačná intenzívna a náročná "Odysea" nášho náučného chodníka je na konci. Návštevníci môžu na ňom prežívať svoje dobrodružné cesty poznania a zábavy.

Poznáme aj veľlé planéty, planetárna jedenástka z MŠ Lučenec preskúmala slnečnú sústavu, Zem a stihla sa aj pohojdať pred rozprávaním v prednáškovej a pozorovaním ďalekohľadom.

Tak konečne si môžme na planéty siahnuť a porovnať, aké sú veľké, na chvíľu sa stať kozmonautom, objať Zem, pozrieť, komu škodí svetelné znečistenie..nielen deti zo ZŠ J.F. Rimavského z Hnúšte ale aj pani učiteľky sa bavili...a nielen vonku ale o hodinu aj v prednáškovej na fotkách, ktoré sme im urobili a poslali.

A ako sa to všetko dialo...

Začalo sa budovaním geologického profilu nášho okresu, v spolupráci s L. Gaálom. Už sa začína podobať.  Aj zvonkohra je už hotová. Na chodníkoch  sa pracovalo viac ako týždeň, už sa poprechádzate. Nové lavičky tiež už čakajú na návštevníkov.  Aj zemeguľa už dostala svoj tvar a pod šikovnou rukou pána Kovácsa jej pribúdajú kontinenty . Medzitým sa pripravovali aj informačné tabule...a boli sme pre ne v L. Mikuláši, už sú namontované, doviezli sa vzorky na gelogický chodník, postavil sa meridiánový kruh.  Ďalšie informačné tabule o parkoch tmavej oblohy a svetelnom znečistení už majú svoje podklady postavené.  Kozmonaut a interaktívna tabuľa s planétami sú nainštalované, ale " oblek kozmonauta" si už v predpremiére vyskúšali 16.10. redaktorka a redaktor z TV Markízy. Sedel im a tak naši prví kozmonauti sľúbili, že prídu aj na premiéru. Peter Begení pomáhal inštalovať informačné tabule o svetelnom znečistení po náročnej noci v relácii Nočná pyramída, kde boli s Paľom Rapavým rozprávať o tejto téme 22.10. A raketa už láka zvedavé pohľady detí, ktoré chodia na exkurzie..aj geologický chodník je definitívne vytvarovaný podľa reliéfu nášho okresu, už len umiestniť vzorky hornín. Newtonove kyvadlo aj hojdačky majú niečo spoločné, pohojdajú dušu..Nalakovaná zemeguľa už čakala na umiestnenie do zabetónovaného stojanu, pevný bod teda už bol, naši dvaja "Archimedovia" teda pohli zemeguľou. A jednoduchým posunutím mini slnečných hodín sme videli, ako na nej plynie čas...Napokon aj budky a kŕmidlá nastúpili do rady, aby boli skolaudované, mačke Strakani sa páčili..astropark