TIPY NA POZOROVANIE  (  október - november )  (Pavol Rapavý,  Hvezdáreň R.Sobota) viac pre astronómov amatérov Mesiac   Fázy Mesiaca 

  9. 10. nastane tesná konjunkcia Mesiaca s Aldebaranom, ktorý bude len 2´ od severného okraja Mesiaca. U nás sú však obe telesá ešte pod obzorom a tak po ich východe uvidíme Aldebaran necelý stupeň vpravo. Zákryt však uvidíme 6. 11. ráno. Podrobnosti sú v tabuľke zákrytov a snáď jedinou chybičkou je fáza Mesiaca, ktorý bude len dva dni po splne.

 12. 10. je Mesiac v poslednej štvrti a keďže 9. 10. bol v perigeu, jeho vzdialenosť od nás bude ešte len  371 400 km a uhlový rozmer bude veľký, dosiahne 32,2´. Na Mesiac v splne, ktorý bude zase označovaný za „superspln“ sa pozrime 4. 11., nakoľko bude v blízkosti perigea a jeho zdanlivý uhlový priemer dosiahne 32,8´. Nuž a na ešte väčší spln si počkajme do 3. 12.

ČASY SÚ v SEČ

Fázy Mesiaca

spln

5.10.; 19:40

4.11.; 6:23

posledná štvrť

12.10.; 13:25

10.11.; 21:37

nov

19.10.; 20:12

18.11.; 12:42

prvá štvrť

27.10.; 23:22

26.11.; 18:03

  

Planéty

Podrobnejšie o ostatných planétach sa dočítate v obloha planéty.


Plutoid a trpaslíčie planéty

Začiatkom júna  2008 bolo prijaté rozhodnutie  používať pre Pluto označenie plutoid v rámci kategórie trpasličích planét, teda už nie planéta. Plutoid je definovaný ako nebeské teleso guľovitého tvaru s vlastnou gravitáciou, ktoré sa nachádza na obežnej dráhe Slnka za planétou Neptún.
K dvom doposiaľ známym  plutoidom  Pluto a Eris pribudol Makemake, astronómovia však očakávajú objavenie ďalších takýchto objektov.

Trpasličích planét je teda zatiaľ 5 (Pluto, Ceres, Eris, Makemake, Haumea).

 

Ceres (8,8 až 8,1 mag) je v Rakovi a do Leva sa presunie až 21. 11. Podmienky jej pozorovateľnosti sa zlepšujú, priblíži sa k nám z 2,6273 na 2,5946 AU a jej jasnosť príjemne stúpa. Začiatkom októbra vychádza po 23. hodine, no koncom novembra už vo večerných hodinách okolo 20:30. V polovici októbra bude 3º nad krásnou otvorenou hviezdokopou Jasličky (3,1 mag).

(134340) Pluto (14,3 mag) v Strelcovi má v porovnaní s letnými mesiacmi zhoršujúce sa podmienky pozorovateľnosti. Začiatok októbra kulminuje večer vo výške 20º, no jeho elongácia od Slnka sa zmenšuje a koncom novembra zapadá už pred 19. hodinou. Konjunkcie s Mesiacom vo vzdialenosti 1,5° nastávajú 26. 10. a 22. 11.


Efemerida (1) Ceres
         
Dátum RA(2000) D(2000) mag el.
         
1. 10. 08h21,0m +23º10,1' 8,8 65,7
11. 10. 08h35,5m +22º54,2' 8,7 72,3
21. 10. 08h48,9m +22º41,4' 8,6 79,1
31. 10. 09h01,1m +22º34,1' 8,5 86,3
10. 11. 09h11,9m +22º34,6' 8,4 93,9
20. 11. 09h20,9m +22º45,6' 8,2 102,0
30. 11. 09h27,9m +23º09,4' 8,1 110,6


Asteroidy

 

Najjasnejším asteroidom bude (7) Iris, ktorý je koncom októbra v opozícii, dosiahne 6,9 mag a tak bude skvelým objektom aj pre triéder. Koncom októbra bude v opozícii (2) Pallas, ktorá dosiahne 8,2 mag a tak jedinou nevýhodou je, že sa pohybuje v južných deklináciách a kulminuje vo výške len 18º.

(4) Vesta bola v konjunkcii so Slnkom, na rannej oblohe ju môžeme hľadať až v novembri keď bude uhlovo dostatočne ďaleko od Slnka.

V opozícii budú jasnejšie ako 11 mag: (704) Interamnia (1.10.; 10,0 mag), (186) Celuta (7.10.; 10,8 mag), (554) Peraga (25.10.; 10,9 mag), (2) Pallas (29.10.; 8,2 mag), (7) Iris (30.10.; 6,9 mag), (532) Herculina (3.11.; 10,4 mag), (44) Nysa (3.11.; 9,6 mag), (48) Doris (8.11.; 10,9 mag), (42) Isis (17.11.; 10,4 mag).

 

Efemerida asteroidu (7) Iris
         
Dátum RA(2000) D(2000) mag el.
         
1. 10. 02h23,1m +23º45,1' 7,7 145,5
6. 10. 02h21,4m +23º37,7' 7,5 150,6
11. 10. 02h19,0m +23º22,9' 7,4 155,8
16. 10. 02h15,8m +23º00,9' 7,2 161,0
21. 10. 02h12,2m +22º31,7' 7,0 166,1
26. 10. 02h08,3m +21º56,2' 6,9 170,3
31. 10. 02h04,3m +21º15,8' 6,9 171,8
5. 11. 02h00,5m +20º31,8' 6,9 169,3
10. 11. 01h57,0m +19º46,1' 7,1 164,8
15. 11. 01h54,1m +19º00,5' 7,2 159,5
20. 11. 01h52,0m +18º16,6' 7,4 154,1
25. 11. 01h50,7m +17º36,1' 7,5 148,8
30. 11. 01h50,3m +17º00,2' 7,7 143,6
Efemerida asteroidu (4) Vesta
         
Dátum RA(2000) D(2000) mag el.
         
5. 11. 13h36,4m -04º36,5' 7,9 19,2
10. 11. 13h46,1m -05º30,5' 7,9 21,5
15. 11. 13h55,7m -06º23,2' 7,9 23,9
20. 11. 14h05,4m -07º14,5' 7,9 26,4
25. 11. 14h15,1m -08º04,4' 7,9 28,8
30. 11. 14h24,9m -08º52,7' 7,9 31,3zákryty  10- 11 2017

 

Upresnenia predpovedí zákrytov  sú na stránke http://astrosurf.com/eaon/ 


Kométy

 

Prekvapením jesennej oblohy je kométa C/2017 O1, ktorá bola objavená 19. 7. robotickým systémom ASASSN (All-Sky Automated Survey for Supernovae) na snímkach zhotovených na Cerro Tololo.

ASASSN je určený na vyhľadávanie supernov, využíva objektívy Nikon s priemerom 143 mm, ohniskovou vzdialenosťou 400 mm a má prístroje na severnej aj južnej pologuli. C/2017 O1 je prvou kométou, ktorú tento systém našiel a v čase objavu mala 15,3 mag, no už o tri dni neskôr vo vizuálnej oblasti 11,9 mag. Jedná sa o dlhoperiodickú kométu, dráha je zatiaľ počítaná pre e = 1. Perihéliom prejde 14. 10. a o 4 dni neskôr bude k Zemi najbližšie (0,72 AU). Práve v tomto období by mala byť najjasnejšia, dobre pozorovateľná aj v triédri, keď bude mať okolo 7,5 mag. Od druhého októbrového týždňa je cirkumpolárna, pohybuje sa severne a koncom novembra bude len 4º od Polárky. Začiatkom októbra ju nájdeme 5º východne od hmloviny Kalifornia, neskôr sa priblíži tesne k niekoľkým riedkym otvoreným hviezdokopám: 8. 10. - NGC 1582 (7,0 mag), 10. 10. – NGC 1605 (10,7 mag), 14. 10. – NGC 1624 (11,8 mag). 9. 11. sa premietne na pozadie malej galaxie s priečkou IC 381 (12,3 mag), čo by mohlo byť inšpiráciou pre majiteľov výkonnejšej pozorovacej techniky.

Ďalšie dve kométy budú mať len okolo 11 mag. PanSTARRS (C/2015 ER61) má dobré pozorovacie podmienky  v západnej časti Býka, no pred koncom októbra jej jasnosť poklesne pod 12 mag.

 PanSTARRS (C/2016 R2) mierne zjasňuje, približuje sa k Zemi a na konci tohto obdobia by mala dosiahnuť 10,6 mag. Je na zaujímavom pozadí Orióna.

Až na 9,5 mag by sa mohla dostať koncom novembra periodická kométa 24P/Schaumasse, no pozorovania zatiaľ chýbajú. Obežná doba kométy je 8,25 roka a pri prechode perihéliom v roku 2001 mala 10 mag.

 


Efemerida kométy ASASSN (C/2017 O1)
         
Dátum RA(2000) D(2000) mag el.
         
1. 10. 04h23,5m +34º48,0' 7,8 117,1
6. 10. 04h29,7m +40º20,4' 7,7 118,9
11. 10. 04h35,3m +46º02,6' 7,6 120,4
16. 10. 04h40,5m +51º46,0' 7,6 121,3
21. 10. 04h44,8m +57º21,2' 7,6 121,7
26. 10. 04h47,9m +62º39,3' 7,6 121,7
31. 10. 04h49,4m +67º32,8' 7,7 121,3
5. 11. 04h48,6m +71º56,6' 7,8 120,6
10. 11. 04h44,1m +75º47,4' 7,9 119,7
15. 11. 04h33,9m +79º03,5' 8,1 118,8
20. 11. 04h14,6m +81º43,2' 8,2 117,8
25. 11. 03h41,8m +83º44,9' 8,4 116,9
30. 11. 02h52,4m +85º06,3' 8,5 116,1
Efemerida kométy PanSTARRS (C/2015 ER61) 
         
Dátum RA(2000) D(2000) mag el.
         
1. 10. 03h52,1m +22º27,5' 11,4 127,1
6. 10. 03h48,4m +22º07,2' 11,5 132,9
11. 10. 03h43,9m +21º44,3' 11,7 138,9
16. 10. 03h39,0m +21º18,7' 11,8 145,1
21. 10. 03h33,6m +20º51,0' 11,9 151,4

Efemerida kométy PanSTARRS  (C/2016 R2)
         
Dátum RA(2000) D(2000) mag el.
         
1. 10. 05h36,2m -01º54,9' 11,8 103,0
6. 10. 05h36,7m -01º37,9' 11,7 107,3
11. 10. 05h36,8m -01º18,9' 11,6 111,7
16. 10. 05h36,4m -00º57,5' 11,5 116,3
21. 10. 05h35,4m -00º33,2' 11,4 121,0
26. 10. 05h33,7m -00º 5,3' 11,3 125,9
31. 10. 05h31,5m +00º26,6' 11,2 130,9
5. 11. 05h28,6m +01º 3,1' 11,1 136,0
10. 11. 05h25,0m +01º44,6' 11,0 141,3
15. 11. 05h20,9m +02º31,7' 10,8 146,6
20. 11. 05h16,1m +03º24,5' 10,8 151,8
25. 11. 05h10,7m +04º23,3' 10,7 156,7
30. 11. 05h04,9m +05º28,0' 10,6 161,0
Efemerida kométy 24P/Schaumasse
         
Dátum RA(2000) D(2000) mag el.
         
1. 10. 09h04,0m +19º30,4' 10,7 55,1
6. 10. 09h24,2m +18º40,6' 10,5 55,2
11. 10. 09h44,7m +17º42,8' 10,3 55,2
16. 10. 10h05,2m +16º37,3' 10,1 55,2
21. 10. 10h25,8m +15º24,8' 9,9 55,2
26. 10. 10h46,2m +14º06,0' 9,7 55,1
31. 10. 11h06,5m +12º42,0' 9,6 55,0
5. 11. 11h26,5m +11º13,6' 9,5 54,9
10. 11. 11h46,2m +09º42,3' 9,5 54,9
15. 11. 12h05,5m +08º09,0' 9,5 55,0
20. 11. 12h24,4m +06º35,3' 9,5 55,1
25. 11. 12h42,8m +05º02,1' 9,5 55,3
30. 11. 13h00,6m +03º30,5' 9,5 55,7
         

Meteorické roje

    

 

V priebehu týchto dvoch mesiacov je v činnosti najviac rojov a práve pri tých najaktívnejších je Mesiac v nove.

Prvým z nich sú Drakonidy s maximom 8. 10., čo je však len 3 dni po splne a teda vhodné podmienky nebudú, čo nás však nemusí veľmi mrzieť, nakoľko v tomto roku nie je predpovedaná ich zvýšená aktivita. Len o málo lepšie sú podmienky počas južných Akvaríd a δ Aurigíd.

Všetko však vynahradia októbrové Orionidy, roj súvisiaci s Halleyovou kométou. Mesiac je v nove a pozorovanie možné začať už asi hodinu pred polnocou. Meteory sú rýchle a ich prepočítaná hodinová frekvencia sa pohybuje okolo

 15, je však premenlivá a preto sú pozorovania stále cenné. V blízkosti radiantu Orioníd je aj radiant ε Geminíd, ktorých aktivita je však nízka a ich vzájomne odlíšenie je pomerne náročné.

Vhodné podmienky sú v prvej polovici noci aj počas maxima severných Tauríd, po polnoci bude rušiť Mesiac po poslednej štvrti. Tauridy nevynikajú vysokými frekvenciami (ZHR 5) no meteory sú pomalé.

Ideálne podmienky sú počas maxima Leoníd, ktorých vysoká perihéliová aktivita bola v rokoch 1998 a 1999, ako aj v rokoch 2001 a 2002. M. Maslov však predpovedá, že 16. 11. o 17:07 UT je možný stret s vláknom meteoroidov uvoľnených z kométy 55P/Tempel-Tuttle a frekvenciou jasných meteorov okolo 10. Žiaľ, v tomto čase je však u nás ešte radiant pod obzorom a tak preferuje pozorovateľov vo východnej Ázii, podobne ako pri (vtedy nesprávnej) predpovedi v roku 1998.

 

          

Meteorické roje (október - november)              
roj aktivita maximum λsol α δ vinf r ZHR
antiheliónový zdroj (ANT) 10. 12. – 10. 9         30 3 4
Drakonidy (DRA) 6. 10. – 10. 10.  8.10.  195,4° 262° +54° 20 2,6 var
južné Tauridy (STA) 10. 9. – 20. 11.  10.10.  197° 32° +09° 27 2,3 5
δ Aurigidy (DAU) 10.10. – 18. 10.  11.10. 198° 84° +44° 67 3 2
ε Geminidy (EGE) 14. 10. – 27. 10.  18.10.  205° 102° +27° 70 3 3
Orionidy (ORI) 2. 10. – 7. 11.  21.10.  208° 95° +16° 66 2,5 15
Leo Minoridy (LMI) 19. 10. – 27. 10.  24.10.  211° 162° +37° 62 3 2
severné Tauridy (NTA) 20.10. – 10. 12.  12.11.  230° 58° +22° 29 2,3 5
Leonidy (LEO) 6. 11. – 30. 11.  17.11.  235,27° 152° +22° 71 2,5 15
α Monocerotidy (AMO) 15. 11. – 25. 11.  21.11.  239,32° 117° +01° 65 2,4 var
novembrové Orionidy (NOO) 13.11. – 6.12. 28.11. 246° 91° +16° 44 3 3
Monocerotidy (MON) 5.12. – 20.12.  8.12.  257° 100° +08° 42 3 2

home späť na hlavnú stánkunt>/p>

NAJ.sk