Úkazy a výročia   ( október - november  )  (Pavol Rapavý,  Hvezdáreň R.Sobota)

kalkulátor mesač. fáz.   fáza Mesiaca

 

dátum SEČ  
1.10.   asteroid (704) Interamnia v opozícii (10,0 mag)
3.10. 13,0 konjunkcia Neptúna s Mesiacom (Neptún 1,5° N)
3.10. 6,8 Venuša v perihéliu (0,71842 AU)
4.10.   60. výročie (1957)vypustenia Sputnika 1
4.10.   Medzinárodný vesmírny týždeň (4.-10.10.)
5.10. 17,6 konjunkcia Venuše s Marsom (Mars 0,2° S)
5.10. 19,7 Mesiac v splne
6.10. 19,5 konjunkcia Uránu s Mesiacom (Urán 4,9° N)
7.10.   asteroid (186) Celuta v opozícii (10,8 mag)
7.10. 23,1 Mars v aféliu (1,66609 AU)
8.10.   maximum meteorického roja Drakonidy (ZHR var)
8.10. 22,2 Merkúr v hornej konjunkcii
9.10. 6,9 Mesiac v perigeu (366 859 km)
9.10.   25. výročie (1992) meteoritu Peekskill
10.10.   maximum meteorického roja južné Tauridy  (ZHR 5)
11.10.   maximum meteorického roja δ Aurigidy   (ZHR 2)
12.10. 13,4 Mesiac v poslednej štvrti
15.10.   20. výročie štartu planetárnej sondy Cassini
15.10. 13,0 denná konjunkcia Mesiaca s Regulusom (Regulus 0,6° N)
16.10. 8,6 Merkúr najďalej od Zeme (1,42616 AU)
17.10. 12,9 konjunkcia Marsu s Mesiacom (Mars 0,9° S)
17.10.   trp. planéta (136 199) Eris v opozícii (95,192 AU; 18,7 mag)
18.10. 1,2 konjunkcia Venuše s Mesiacom (Venuša 1,3° S)
18.10.   40. výročie (1977) objavu asteroidu Chiron (Ch. Kowal)
18.10. 8,6 konjunkcia Merkúra s Jupiterom (Merkúr 0,9° S)
18.10.   50. výročie (1967) pristátia sondy Venera 4
18.10.   maximum meteorického roja ε Geminidy (ZHR 3)
19.10. 7,3 Urán najbližšie k Zemi (18,91472 AU)
19.10. 18,3 Urán v opozícii
19.10. 20,2 Mesiac v nove
21.10.   120. výročie (1897) založenia Yerkeského observatória
21.10.   maximum meteorického roja Orionidy (ZHR 15)
24.10. 13,0 konjunkcia Saturna s Mesiacom (Saturn 2,5° S)
24.10.   maximum meteorického roja Leo Minoridy (ZHR 2)
25.10. 0,2 Jupiter najďalej od Zeme (6,43537 AU)
25.10. 3,5 Mesiac v apogeu (405 152 km)
25.10.   140. výročie (1877) narodenia H.N. Russella
25.10.   asteroid (554) Peraga v opozícii (10,9 mag)
26.10. 19,3 konjunkcia Jupitera so Slnkom (Jupiter 1,0° N)
26.10. 11,4 konjunkcia Pluta s Mesiacom (Pluto 1,6° S)
27.10. 23,4 Mesiac v prvej štvrti
29.10.   o 03:00 SELC zmena na 02:00 SEC
29.10.   asteroid (2) Pallas v opozícii (8,2 mag)
29.10. 13,1 Merkúr v aféliu (0,4667 AU)
30.10.   asteroid (7) Iris v opozícii (6,9 mag)
31.10. 0,0 konjunkcia Neptúna s Mesiacom (Neptún 1,4° N)
2.11.   100. výročie (1917) prvého svetla 254 cm reflektora na Mt. Wilson
3.11. 5,0 konjunkcia Uránu s Mesiacom (Urán 4,5° N)
3.11.   asteroid (532) Herculina v opozícii (10,4 mag)
3.11.   60. výročie (1957) Sputnika 2 (Lajka)
3.11.   asteroid (44) Nysa v opozícii (9,6 mag)
4.11. 6,4 Mesiac v splne
6.11. 1,2 Mesiac v perigeu (361 439 km)
6.11. 4,3 zákryt Aldebarana Mesiacom
8.11.   asteroid (48) Doris v opozícii (10,9 mag)
9.11.   50. výročie (1967) 1.štartu rakety Saturn V (Apollo 4)
10.11.   50. výročie (1967) pristátia Surveyoru 6 na Mesiaci
10.11. 21,6 Mesiac v poslednej štvrti
11.11.   445. výročie (1572) supernovy SN 1572 (T. Brahe)
12.11.   maximum meteorického roja severné Tauridy  (ZHR 5)
13.11. 9,4 konjunkcia Venuše s Jupiterom (Jupiter 0,3° S)
15.11. 2,2 konjunkcia Marsu s Mesiacom (Mars 2,6° S)
16.11.   300. výročie (1717) narodenia J. d'Alemberta
16.11. 23,7 konjunkcia Jupitera s Mesiacom (Jupiter 3,4° S)
17.11. 9,4 konjunkcia Venuše s Mesiacom (Venuša 3,1° S)
17.11.   maximum meteorického roja Leonidy  (ZHR 15)
17.11.   asteroid (42) Isis v opozícii (10,4 mag)
18.11.   230. výročie (1787) narodenia L. Daguerra
18.11. 12,7 Mesiac v nove
20.11. 14,0 konjunkcia Merkúra s Mesiacom (Merkúr 6,0° S)
20.11.   letný slnovrat na Marse
21.11. 1,6 konjunkcia Saturna s Mesiacom (Saturn 2,6° S)
21.11.   maximum meteorického roja α Monocerotidy  (ZHR var)
21.11. 19,9 Mesiac v apogeu (406 129 km)
22.11. 21,3 konjunkcia Pluta s Mesiacom (Pluto 1,5° S)
22.11. 21,6 Neptún v zastávke, pohybuje sa priamo
23.11.   40. výročie (1977) štartu Meteosatu 1 (1. európska meteorolog. družica)
24.11. 1,2 Merkúr v najväčšej východnej elongácii (22°)
26.11. 18,1 Mesiac v prvej štvrti
27.11. 6,9 konjunkcia Neptúna s Mesiacom (Neptún 1,7° N)
28.11.   50. výročie (1967) objavenia prvého pulzaru (J. Bellová)
28.11.   maximum meteorického roja nov. Orionidy (ZHR 3)
29.11.   50. výročie (1967) družice Wresat 1 (1. austr. družica) 
30.11. 12,3 konjunkcia Uránu s Mesiacom (Urán 5,0° N)
3.12. 8,5 Merkúr v zastávke, pohybuje sa spätne
3.12. 16,8 Mesiac v splne
4.12. 9,8 Mesiac v perigeu (357 494 km)
7.12. 3,4 konjunkcia Merkúra so Saturnom (Merkúr 1,2° S)

 

 

 

späť na hlavnú stránku Hvezdárne